KONCEPT, CHOREOGRAFIE, REŽIE:
Jaro Viňarský

ÚČINKUJÍCÍ:
tanečníci a tanečnice Dance Well

ASISTENTI:
lektorský tým Dance Well - Cécile Da Costa, Barbora Látalová, Hana Polanská, Markéta Perroud, Markéta Vacovská, Roman Zotov-Mikshin

DRAMATURGICKÁ KONZULTACE:
Monica Gillette                      

ZVUKOVÝ DESIGN:  
Lukáš Kubičina                     

AUTOR SCÉNICKÉ ARCHITEKTURY:
Tomáš Hubinský

PRODUKCE:
Katarína Morávek Ďuricová

GRAFICKÝ DESIGN:
Kateřina Morgenstein

PRODUCENT:
Tanec Praha z.ú.

PODĚKOVÁNÍ:
Vepak, s.r.o.

ZA FINANČNÍ PODPORY:
EU Kreativní Evropa, MKČR, MHMP, MČ Praha 3, SFK, Národní plán obnovy, Next Generation EU, IDU a PerformCzech 

DÉLKA:
120 min

 

  

         

           
 
 

Akce je pořádána ve spolupráci s Národní galerií Praha.
Financováno Evropskou unií – NextGenerationEU.

Festival TANEC PRAHA 2024 se koná pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla.

Durativní choreografická událost oslavující bohatství lidské rozmanitosti.

I uprostřed hlubokých výzev přetrvávají v každém z nás určité schopnosti a možnosti. Ty se mohou projevit jako jiskry kreativity, záblesky emocionálního spojení nebo okamžiky jasnosti vzdorující omezením, kterým jsme nuceni čelit. V tapiserii lidské zkušenosti slouží jako svědectví o naší složité a mnohovrstevnaté povaze. Jsou připomínkou, že bez ohledu na rozsah individuálního omezení v nás existuje vrozená schopnost vyjádření, spojení a jedinečných forem přispění k proměnlivosti světa kolem. Právě proto je jejich rozpoznání a péče o ně tak důležitá. Tím, že se na ně zaměříme, můžeme kultivovat prostředí, které umožní využít jejich jedinečný potenciál.

Okřídlení jsou metaforou schopnosti lidského ducha překonat omezení a povznést sebe sama do stavu odolné křehkosti. Zdůrazňují pozitivní a inspirativní aspekty lidské existence. Jsou to chvíle, kdy máme pocit, že nám narostla křídla. Chvíle, jejichž oslavou podporujeme inkluzivnější a soucitnější společnost, která si cení bohatství lidské rozmanitosti.

Dílo je součástí Dance Well, evropského projektu podpořeného programem EU Kreativní Evropa, zaměřeného na tanec pro lidi s Parkinsonovou nemocí či podobnými poruchami mobility. Projekt je zároveň určen i všem těm, kterým leží na srdci péče o sebe i společenskou soudržnost. Komunita Dance Well se pravidelně setkává na lekcích vedených speciálně vyškolenými profesionálními umělci současného tance. Okřídlení jsou dalším krokem této umělecké aktivity. K tvorbě choreografického díla byl přizván choreograf a tanečník Jaro Viňarský.

Během zkoušení s tanečníky a tanečnicemi Dance Well došlo ke spontánnímu přidání performativní instalace Okřídlení+. Jaro Viňarský se stane 13. a 14. 6. ve 21:00 živou pozvánkou pro kolemjdoucí. V Korzu Veletržního paláce svým pohybem obohatí večerní verzi scénické architektury vytvořené slovenským architektem Tomášem Hubinským.

 


Jaro Viňarský

Přítomnost tance a hluboký vztah k lidské kreativitě považuji v mém životě za existenciální fakt. Tanci se věnuji od pěti let, posledních 25 profesionálně... Tělesnost vnímám jako nevyhnutelný předpoklad lidského vědomí, ze kterého se rodí schopnost člověka myslet a tvořit."

Jaro je tanečník, choreograf a performer. Choreografii baletu a tance studoval na VŠMU v Bratislavě a HAMU v Praze. Je držitelem mnoha ocenění jako je CENA SAZKY za „objev v tanci“, Cena diváka na České taneční platformě, prestižní ceny THE BESSIES NEW YORK DANCE AND PERFORMING ARTS AWARD v kategorii „outstanding performer“.

Oceňovány jsou nejen jeho výkony, ale i inscenace, na kterých spolupracuje např. s belgickou choreografkou Karine Ponties nebo českou režisérkou Petrou Tejnorovou. V roce 2011 založil na Slovensku občanské sdružení SKOK! zaměřené na propagaci slovenského současného tance a jeho zpřístupnění pro širokou veřejnost formou teoretických přednášek, workshopů a dalších aktivit.

Tomáš Hubinský

Tomáš je absolventem Fakulty architektury na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. V praxi se věnuje architektuře, designu, vědě a výzkumu. Jeho tvorba je oceňována doma i v zahraničí.

 

Více o projektu Dance Well ZDE.

Vstupenky

Foto: Adéla Vosicková
Foto: Adéla Vosicková
Foto: Adéla Vosicková

#tanecpraha