Kdo jsme

O festivalu

TANEC PRAHA – Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla – je jednou z největších událostí v kulturním kalendáři ČR. Od roku 1989, každoročně v červnu (v době pandemie i na podzim), festival představuje pestrost a kvalitu aktuální zahraniční a tuzemské taneční scény, dává prostor pro experiment i přesah do jiných žánrů, podporuje vznik nových děl coby koproducent.
Program, oslovující širokou i odbornou veřejnost (od dětí po seniory), je strukturován do programových linií, jako jsou Události sezony (zásadní soubory a osobnosti světové taneční scény na zahájení/zakončení festivalu), koprodukce festivalu v mezinárodní spolupráci, TP JUNIOR, Dance NEW´s (prostor mladým talentům např. z platformy Aerowaves), TP STUDENTŮM, Open Air (tanec ve veřejném a netradičním prostoru) ad. V současnosti je programová nabídka festivalu uváděna ve 20 městech a obcích, in-door i out-door.

TANEC PRAHA – festival se dlouhodobě těší záštitě a podpoře Ministerstva kultury ČR a Hlavního města Prahy, dílčí inscenace pak záštitám velvyslanectví v ČR.  Nejvyššího ocenění se festival dočkal ke svému 25. výročí v roce 2013, kdy byl vyhodnocen v konkurenci 235 evropských festivalů všech žánrů na 1. místě v programu EU Culture. V roce 2017 se stal jako jediný festival ČR laureátem EFFE (Europe for Festivals – Festivals for Europe) Award, za svou výjimečnou kvalitu, angažovanost a dopad své práce v místním kontextu a je opět součástí EFFE Guide – průvodce evropskými festivaly.

Festival TANEC PRAHA byl motivací k založení nevládní neziskové organizace (NNO) Tanec Praha již v roce 1991 a zůstává zásadní hlavní činností této NNO.

Poslání

Naším posláním je každoroční a kontinuální pořádání mezinárodního festivalu na co nejvyšší úrovni umělecké i organizační. Festival se snaží představovat nejširší veřejnosti inspirativní a kvalitní díla současného tance a pohybového divadla, napomáhat tím objevování a porovnání posledních trendů na různých kontinentech, motivovat, inspirovat a propojovat českou uměleckou scénu se zahraniční, pomáhat vytvářet podmínky pro rozvoj současného tance v celé ČR.

Vize

Naší vizí je posouvat myšlení o současném tanci na principu otevřenosti novým impulzům, vzájemného dialogu a spolupráce na národní i mezinárodní úrovni, zůstat nadále uznávanou, progresivní kulturní událostí Evropy.

Chceme nadále:

 • popularizovat, zpřístupnit a přiblížit tanec všem skupinám veřejnosti bez omezení;
 • podporovat výměnu a sdílení zkušeností tuzemské a zahraniční taneční scény, podněcovat rozvoj, inspirovat a motivovat k experimentům;
 • podporovat vznik nových děl s mezinárodním přesahem, být garantem kvalitní spolupráce;
 • sdílet hodnotné umělecké zážitky a aktuální společenská témata s veřejností;
 • podporovat zviditelnění současného tance v regionech ČR s respektem k místním partnerům a umělcům, rozšiřovat možnosti spolupráce v oblasti prezentace i samotné tvorby
 • být respektovaným partnerem otevřeným dialogu doma i v zahraničí

Věříme v důležité poslání tance, coby živé a neustále se rozvíjející formy umění, věnujeme proto nadále pozornost všem možnostem zkoumání jeho rozmanitosti, aktuálnosti uměleckého sdělení a popularizaci v nejširším možném veřejném diskurzu.

Prioritní hodnoty sledované Uměleckou radou při naplňování vize festivalu:

 • umělecká kvalita
 • kreativita / originalita
 • rozmanitost, odvaha experimentovat za hranici žánru
 • aktuálnost uměleckého sdělení, témat a formy
 • otevřenost sdílení / spolupráci

#tanecpraha