Transmission Workshop

Amala Dianor (FR/SN)

Tvorba Amala Dianora je poháněna pohybem. Dekonstruuje hip hop a tradiční africké tance a energii, kterou v nich nachází, přenáší do současného tance. V tomto duchu se ponese i workshop, který umožní účastníkům ponořit se do jeho hybridního choreografického vesmíru.

 

Dianor se studenty zpočátku pracuje na základech hip hopu, poté práci rozšiřuje o techniky současného tance a zároveň zkoumá schopnost studentů vyprávět vlastní příběhy, které přesahují rámec techniky. Zkoumá tyto otázky:

  • Jak využíváme pohybové parametry při hledání významu a obrysů choreografické kompozice?
  • Jak "vlastníme" propozici, ať už je jakákoli?

 

Cíle osvojování fyzické fráze:

  • jednotný tanec série pohybů
  • fyzické nasazení při respektování kontinuity pohybu
  • práce na memorování jako procesu 
  • práce na naslouchání ve skupině i mezi sebou navzájem

 

Taneční fráze je výchozím bodem, základem pro sérii cvičení a pro zvážení přizpůsobení pohybu tak, aby se vyhnul jakýmkoli obtížím.

 

K této frázi se přidává myšlenka kolektivu:

  • práce na konceptu těžiště a kontaktu s ostatními, hledání různých opěrných a podpůrných bodů
  • skupinové uvědomění a naslouchání
  • schopnost reagovat

 

Tyto přístupy umožňují studentům navázat spojení mezi různými tanečními styly, pomáhají jim najít vlastní způsob tance, ale také najít své místo ve skupině a plně si ho uvědomit.

Studenti se učí, cvičí, spolupracují, vytvářejí, memorují a oživují taneční dílo a zároveň prožívají jeho proces od začátku do konce.

 

Workshop je určen pro profesionály nebo studenty tance a příbuzných oborů.

Doba trvání workshopu: 2 hodiny
Cena: 490 Kč, v ceně představení večer Příběhů Afriky a workshop

Workshop bude probíhat v anglickém jazyce, od účastníků se předpokládá, že angličtinu dostatečně ovládají.

 

Festival TANEC PRAHA 2024 se koná pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla.

Vstupenky

#tanecpraha