KRAJINA - MĚSTO - VEŘEJNÝ PROSTOR
UMĚNÍ - DIALOG

Zajímá vás téma umění ve veřejném prostoru, problematika dílčích lokalit města a kultivace prostředí? Jak upozornit na nevyhnutelná adaptační opatření klimatické změny? Baví vás mezioborový dialog s architekty, krajinářskými architekty a dalšími umělci?

Ve spolupráci s Festivalem Landscape chystáme projekt s pracovním názvem “Plíce Žižkova”. Sedmi kilometrová trasa po MČ Praha 3 (cca 2 - 3h chůze) propojuje její zelené plochy. Upozorňuje na stav zelených rezervoárů MČ, vhodnost jejich revitalizace. Trasu “dotvoří” více než 20 krajinářských uměleckých instalací / objektů. Taneční / pohybové intervence ve veřejném prostoru trasy by měly vznikat na základě dialogu umělců obou festivalů a jejich výstupy budou realizovány v rámci programu 32. Mezinárodního festivalu TANEC PRAHA 2020 a Festivalu Landscape.

Předpokládané termíny uskutečnění akce
Změna termínů vyhrazena s ohledem na aktuální situaci (!)
20/06 + 21/06 2020 TBC
16/09 2020 (Opening sezony divadla PONEC), 26 - 28/09 2020 v rámci připravované akce Praha žije kulturou!

Předběžný časový plán
04/2020 - open call; registrace zájemců, vyhodnocení Uměleckou radou festivalu
05/2020 - kontaktování zájemců; info meeting s umělci / představení konceptu projektu; dílčí schůzky mezi/s umělci
06/2020 - zkoušky, realizace (20/06, 21/06) TBC
09/2020 - zkoušky, realizace (16/09, 26 - 28/09)

Místo konání akce
Praha / MČ P3 - Žižkov

Lokality pro intervence (předpoklad)
Železniční zastávka Karlín, Florenc – náměstí u Negrelliho viaduktu, Florenc – plochy pod viaduktem, Florenc – schody na Vítkov, PONEC - divadlo pro tanec – High Line Žižkov II., Kulturní centrum KRENOVKA a jeho širší okolí, Kostnické náměstí, cyklostezka pod vrchem Vítkov, dvorní trakt hospody U Vystřelenýho oka a Družstevní kavárny, Tachovské náměstí, Žižkovské dvorky, Prokopovo náměstí, park na vrchu Vítkov, Ohrada – Brána na Žižkov

Máte zájem? To nás opravdu těší!
Registrujte se ZDE.

Deadline přihlášek: 27. 4. 2020

Zájemce budeme průběžně informovat dle vývoje situace. Věříme, že na začátku května budeme již moci dodat přesnější časový plán projektu. Za finální výběr podpořených projektů zodpovídá Umělecká rada festivalu TANEC PRAHA.

>> VÍCE <<

Proč spolupracujeme?

Formou architektonických intervencí a uměleckých instalací, výstav, debat a happeningů se festival Landscape snaží zdůraznit důležitost veřejného prostoru a zeleně pro město. Vyhledává degradované a diskutabilní plochy města, které mají potenciál stát se novými centry kulturního a společenského života. Tato místa se pak snaží site-specific instalacemi a happeningy oživit, kultivovat a nastínit jejich budoucí možný rozvoj. Hledá tak identitu těchto míst – reaguje na jejich problematiku a podtrhuje jejich místní hodnoty. Tento rok se bude věnovat lokalitě sídla Tance Praha - Žižkovu.

Bereme v potaz smělé střednědobé plány pro rozvoj lokality dolního Žižkova v synergii několika subjektů a konkrétních budov: PONEC – divadlo pro tanec (od r. 2001) – KRENOVKA (od listopadu 2020) - Dům tance v bývalých Žižkovských lázních (projekt na r. 2023/2024) s perspektivou kultivace a lepší dostupnosti Masarykova a Hlavního nádraží.

Tisková zpráva – Landscape Festival, 1. dubna 2020 Landscape – ZDE.

#tanecpraha