KONCEPT:
Jazmína Piktorová

CHOREOGRAFIE, INTERPRETACE:
Jazmína Piktorová, Sabina Bočková

DRAMATURGIE:
Mária Danadová

HUDBA:
Václav Kalivoda / Pavol Smolárik 

VIZUÁLNÍ SPOLUPRÁCE:
Simona Gottierová

SVĚTELNÝ DESIGN:
Jiří Šmirk

KONZULTACE KOUZELNICKÝCH TRIKŮ:
Aleš Hrdlička

KONZULTACE, VÝZKUM:
Monika Kováčová, Mária Danadová, Alessandro Lumare, Simona Lobefaro - Segni mossi

PRODUKCE:
Wanda Kaprálová & ZDRUHESTRANY

KOPRODUCENTI:
Studio ALTA, Divadlo DRAK, Divadlo Piki

PARTNEŘI:
Studio ALTA, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, REZI.DANCE Komařice, Studio TEP39, Punctum – Krásovka, Divadlo DRAK, Slovenský inštitút v Prahe, Divadlo Piki, SNG Schaubmarov mlyn, CNK Záhrada Banská Bystrica

PREMIÉRA:
30. 10. 2022 Studio ALTA, Praha

DÉLKA:
45 min

VĚK:
4+

     

         

 

Projekt je realizovaný za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Statutárního města Brna a hlavního města Prahy. Nastudování tanečního představení podpořil z veřejných zdrojů formou stipendia Fond na podporu umenia.

Festival TANEC PRAHA 2024 se koná pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla.

Naše Země je plná světů ve světech. Každý z těchto mikrosvětů žije svým jedinečným životem. Inscenace prostřednictvím mikropohybů, krajiny těla a hry s malými objekty zaostřuje naši pozornost na maličkosti, které často nejsou na první pohled vidět. Hravá a poetická inscenace prozkoumává křehkost naší existence.

V tvůrčím týmu se potkávají etablovaní umělci z českého a slovenského prostředí z oblasti současného tance, výtvarného umění, loutkového divadla a hudby, z nichž všichni mají zároveň bohaté zkušenosti v kreativní práci s dětmi. Mikrosvěty tak nabízí dětským i dospělým divákům otevřený a kreativní prostor, ve kterém je každý a všechno jeho důležitou a potřebnou součástí a má svůj osobitý potenciál, který se může rozvinout a vytvořit tak spolu s ostatními společné mikrosvěty. Inscenace dále zaměřuje pozornost diváků na drobné věci a detaily kolem sebe, zjemňuje jejich vnímání, trénuje jejich všímavost a soustředěnost a učí je pohrát si s minimem prostředků.

Pohybově-objektová inscenace je určena pro všechny od 4 let.

Inscenace obdržela Cenu České taneční platformy 2023 a Cenu diváka na České taneční platformě 2023.

 


Jazmína Piktorová je choreografka, performerka a lektorka působící v Praze. Zajímá se o průnik taneční a pohybové výchovy s tvorbou pro děti, přičemž dává důraz na dlouhodobý výzkum a témata, která jsou výzvou jak pro diváky, tak pro ni samotnou. Její tvorbu zastřešuje kolektiv ZDRUHESTRANY, který založila spolu s Viktorem Černickým a Tomášem Janypkou. Jako lektorka v umělecko-vzdělávacím projektu Tanec školám v produkci Tance Praha přináší pohyb a kreativitu do škol.   

Sabina Bočková je choreografka a tanečnice, která společně s Johanou Pockovou tvoří kolektiv POCKETART. Jejich díla jsou součástí evropské platformy Aerowaves, České taneční platformy a projektů Shape It! a Big Pulse Dance Alliance. Vedle vlastní tvorby dlouhodobě spolupracuje jako interpretka se skupinami Tantehorse, tYhle a s choreografkou Marie Gourdian, Cirkem La Putyka a dalšími. Fascinována jednoduchou až každodenní řečí těla, přetváří pohyb skrze choreografické struktury a zároveň tak promlouvá k tématům, která rezonují se společenskými a kulturními problémy.

 

www.zdruhestrany.com

​  ​  

Vstupenky

Foto: Adam Mráček
Foto: Adam Mráček

#tanecpraha