Michal Záhora (CZ)

 

absolvoval Konzervatoř Duncan centre (2003). Získal angažmá v norském národním souboru Carte Blanche, ve skupině choreografa Roberta Zappaly v Itálii (2004-2005) a ve Scottish Dance Theatre (2006-2008). Spolupracoval s mnoha zahraničními a českými soubory i choreografy. Své vlastní choreografické tvorbě se věnoval jako člen souboru NANOHACH (2005-2016, např. Synchronicity, Resonance, Orbis pictus, Diptych, Devoid) nebo v rámci platformy Pulsar (od 2017), kde se v jeho dílech odrážejí společensko-historická témata (Koncert pro NI, Výročí – 100 let české státnosti, Slavnost – taneční pouť krajinou,  Obrat konce – téma společné Evropy a Generace X). V letech 2009-2013 byl ředitelem Konzervatoře Duncan centre, kde byl také několik let pedagogem.




#tanecpraha