Jan Waldhauser: PŘESAZEN

 

Cílem instalace je upozornit na „květináčový“ efekt a problematiku výsadeb ve městech. Stromy v ulicích města mají v zemi stejně omezené podmínky jako rostliny v květináčích. V kontextu změn klimatu je zapotřebí přeformulovat náš vztah ke stromům a dát jim prostor! Dílo bylo vytvořeno z 18 782 květináčů zbylých po zahradnických realizacích v Praze a okolí. 

foto: Michal Barbuščák, Jan Waldhauser
#tanecpraha