Festival TANEC PRAHA 2002 | 5. 6. – 29. 6. 2002

PONEC měl za sebou první sezonu a stal se na další roky hlavní festivalovou scénou. Délka festivalu se tak protáhla téměř na celý měsíc červen, vlastní zázemí výrazně pomohlo více zapojit české umělce do mezinárodní spolupráce. Velkou zásluhu na bezchybném rozjezdu této nezávislé scény měl Libor Gross. Na festival přijela osobně Suzanne Linke s Reinhild Hoffmanovou, k tomu duo Metzger - Zimmerman připomnělo silné zážitky z Anomalie, vrátila se Karine Ponties. Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan bral divákům dech. Složitě vytvořená mírná šikma zdůraznila zrcadlový efekt nad stékající vodou při měsíčním svitu – byl to nezapomenutelný Moon Water, jedno z mistrovských děl Lin Hwai Mina. Vůbec poprvé využil festival prostory Pražského hradu počínaje Jižními zahradami a konče Starým královským palácem včetně Vladislavského sálu, kde rozsáhlý site-specific projekt vytvořil prostor pro spolupráci českých a zahraničních umělců.

#tanecpraha