DANCING MUSEUMS: Cesta do normálu

Kateřina Šedá (CZ)

O PROJEKTU 

DANCING MUSEUMS – The democracy of beings je akční výzkumný projekt (2018 - 2021), který vznikl na podporu a budování dlouhodobé spolupráce mezi tanečními organizacemi, muzei, univerzitami a místními komunitami a pro rozvoj inspirujících a dlouhotrvajících uměleckých a kulturních programů, do nichž se právě lidé z těchto komunit mají zájem zapojovat. Partnerem Tance Praha pro projekt Dancing Museums je Galerie hlavního města Prahy a vybranou umělkyní je tanečnice a choreografka Tereza Ondrová. 

Mezi 14. a 19. 6. v rámci projektu proběhne pražský mezinárodní workshop pro umělce s názvem Jak fyzicky ztvárnit umělecké dílo a umělecký prostor a jak tato zkušenost může změnit naše vnímání?, který v reakci na současnou situaci související s koronavirovou pandemií byl pozměněn tak, aby bylo možné se ho účastnit dálkově, bez nutnosti cestovat do Prahy. 

Původně jsme plánovali aktivity pro veřejnost s umělci a účastníky workshopu v Galerii hlavního města Prahy. Se zahraničními hosty se můžeme nakonec spojit jen na dálku, ale připravili jsme i program pro vás. Jeho součástí jsou třeba online prezentace Kateřiny Šedé a Tomáše Žižky. 

 

O PREZENTACI

Videoprezentace Kateřiny Šedé Cesta do normálu (20')

Autorka v úvodu prezentace představí dva projekty, v nichž se zabývala fenoménem masové turismu a jeho vlivem na každodenní život v rozdílných lokalitách. V projektu UNES-CO založila fiktivní společnost, která nabídla v Českém Krumlově novou pracovní pozici – provozování normálního života na plný úvazek. Poté zaměstnala po dobu 3 měsíců 15 rodin, které na tomto místě žily a zjišťovaly, co  město ještě unese. V projektu Something for Something, který realizovala na Loffotenských ostrovech v Norsku  nabídla na AIRBNB turistům k přenocování karavan. Neplatilo se za něj ale penězi, nýbrž nějaký dobrým skutkem pro místní obyvatele.

V druhé části prezentace se autorka zaměří na  aktuální stav, kdy turismus v některých místech téměř zmizel a najedou lidé uviděli, jak vypadá skutečné prázdno. Už to nejsou domněnky o možném skanzenu, ale realita, která se plně obnažila. Přichází tak jedinečná příležitost této situace využít a začít se v obou rolích chovat jinak – jako turista i jako místní obyvatel. „Normál“ totiž není zdaleka to, co před pár měsíci na různých místech zmizelo, ale paradoxně to, co se do nich vrátilo. 

Vstupenky

Photo: Michal Hladík

#tanecpraha