Patronage

  32. ročník festivalu TANEC PRAHA se koná pod záštitou ministra kultury České republiky PhDr. Lubomíra Zaorálka a pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba.
  The TANEC PRAHA Festival is presented under the auspices of the Mayor of Prague MUDr. Zdeněk Hřib and the auspices of the Minister of Culture PhDr. Lubomír Zaorálek. 

Organizer

For continual support

Main media partner

For multiyear support

Supported by

Media partners

Official suppliers of the festival

Co-organizers

Tanec Praha is a member of international networks

Membership

Awards

#tanecpraha