Je nám obrovskou ctí, že nad festivalem TANEC PRAHA 2020 v Praze a v regionech ČR převzal záštitu primátor hlavního města Prahy MUDr. Zdeněk Hřib. 

#tanecpraha