Pro blížící se festival hledáme tanečnice do site-specific projektu City Horses švédských autorek Anny Kallblad a Heleny Bystrom.

O projektu
Majestátní vládcové na nás tiše shlížejí z hřbetů bronzových koní. V nejednom městě je tak příběh mužské dominance každý den na očích kolemjdoucím - předává se z generace na generaci. Kde je prostor pro ženy a jejich příběhy?

City Horses švédského tandemu Anna Källblad - Helena Bystrom je site-specific choreografií pro performerky - ženy, která reflektuje téma moci, bytí a ženského těla ve veřejném prostoru. Pojďte s námi cválat městem, vytvořit živoucí pomník v pohybu a oslavit sílu a odvahu žen napříč staletími. 

Další informace o City Horses najdete zde

O autorkách
Vizuální umělkyně Helena Byström a choreografka Anna Källblad mají společný zájem - vyprávět příběhy, jejichž hlavními protagonistkami jsou konkrétní lokality a místní komunity.

Zatímco Helena Byström se věnuje především výtvarnému umění a pochází z Örnsköldsviku na severu Švédska, doménou Anny Källblad je choreografie a jejím rodným městem je jihošvédský Lund. Společně skrze umění reagují na aktuální společenské výzvy.

Své projekty prezentovaly na řadě netradičních míst i v předních uměleckých institucích, od sportovního stadionu a jaderné továrny, přes ikonickou křižovatku Shibuya Crossing v Tokiu, katedrálu v Uppsale až po Muzeum moderního umění ve Stockholmu, The Royal Dramatic Theatre nebo Stockholmskou radnici.  

Koho hledáme

- tanečnice 18+ (osoby ženského pohlaví nebo takové, které se jako žena identifikují)
- profesionální umělkyně, studentky / absolventky tanečních oborů
- umělkyně, které mají chuť rozvinout své tvůrčí schopnosti a zkušenosti v oblasti umělecké práce ve veřejném prostoru. Podmínkou je otevřenost a ochota spolupracovat.
- předchozí zkušenost s prací ve veřejném prostoru vítána
- umělkyně otevřené inter/intrakulturnímu sdílení a výměně zkušeností

 

Zvažujete, že se zapojíte? Věnujte prosím pozornost dalším důležitým informacím.

City Horses je časově náročná performance, která se postupně odehraje na několika lokalitách v rámci města. Jedno uvedení trvá min. 1 hodinu a umělkyně při něm mohou nachodit více než 3,5 kilometru, je tedy třeba být v dobré kondici, mít vytrvalost a mentální odolnost. Choreografie zahrnuje běh, skoky a cval na betonu a dalších městských površích, doporučujeme tedy, abyste zvážily vhodnost účasti s ohledem na možná předchozí zranění. Umělkyně musí disponovat vlastním párem kvalitních uzavřených bot / tenisek. 

Hlavním komunikačním jazykem v průběhu zkoušek a performance je angličtina a pro účast v projektu je tedy vyžadována její znalost na komunikační úrovni.

Harmonogram projektu
Před odesláním přihlášky prosíme věnujte pozornost harmonogramu realizace a vlastnímu diáři. Podmínkou účasti je časová disponibilita v průběhu celého období zkoušek i veřejné prezentace.

3. - 30. 3. 2022: open call
přelom března - dubna: vyrozumění vybraných umělkyň
13. - 17. 6. 2022: zkoušky ve studiu a na lokacích
18. - 19. 6. 2022:  představení

Podmínky a finanční ohodnocení 
Festival TANEC PRAHA poskytne performerkám jednorázový umělecký honorář. Podmínkou je účast na celém projektu tj. přípravné fázi / workshopu a realizovaných představeních.

Máte zájem? Vyplňte prosím přihlášku v angličtině do 17. 3. Spolu s autorkami projektu ji posoudíme a ozveme se vám na přelomu března a dubna.
Těšíme se na viděnou, venku, na festivalu!
 

 

 

#tanecpraha