Studenti ateliéru Seho-Poláček FA ČVUT: VODY SI VÁŽÍME

 

Objekt ,,vodováh" byl navržen na nedávno upraveném veřejném prostranství křižovatky ulic Rokycanova a Prokopova. Snahou bylo navrátit místu charakter plnohodnotného veřejného prostoru jako místa setkávání či zastavení skrze unikátní kinetickou instalaci. Voda jako základní zdroj života zde nabízí vnímání téměř všemi smysly - sluchem, zrakem, čichem i hmatem. Křehká rovnováha prvků rezonuje s aktuální nutností konceptu udržitelné cirkulace vody.

foto: Michal Barbuščák 
#tanecpraha