Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s festivalem Quartiers Danses a sdílet s vámi jedinečnou možnost seznámit se s montrealskou lokální taneční scénou. 

Během devítí festivalových dnů se můžete těšit na 16 krátkých tanečních filmů festivalové produkce, 16 rozhovorů s choreografy i tanečníky, 10 filmů o tanci a kulatý stůl k tématu rasismu a diverzity ve světě tanečního umění. Program bude dostupný online a zdarma po celou dobu trvání festivalu od 11. do 20. září. 

Quartiers Danses je montrealský festival věnovaný výhradně tanci, který si za cíl stanovil zpřístupnění různých forem současného tance všem bez rozdílů. Zaměřuje se hlavně na prezentaci tvorby lokálních umělců, spolupracuje ale i s zahraničními tvůrci. Letos se z bezpečnostních důvodů pořadatelé rozhodli pro outdoorovou a online verzi festivalu. 

PROGRAM

#tanecpraha