Reproduktor galaxie komplexu (( ( ( dlouhodobá partnerství

 

Přenos slova a myšlenky do gesta a pohybu. Zvuková procházka. Délka: 30 minut. 

Autorky a performerky: Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková
Zvuková spolupráce: Ladislav Železný 

Po dlouhodobé spolupráci na jednotlivých tanečních projektech založily performerky a produkční Lucia Račková spolek Ostružina z.s., zabývající se současným pohybovým uměním a tvorbou. Spolek rád spolupracuje s lidmi z různých oborů. Procesy jeho tvorby motivuje zájem o aktivní smyslové rozvíjení jednotlivců, skupin a společenství mladého i dospělého diváka.
#tanecpraha