Pokyny pro návštěvníky

Vnitřní prostory

Návštěvníci se musí prokázat elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné z podmínek:

 • Negativní AG test ne starší než 72 hodin (vystavený akreditovanou laboratoří, lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole)
 • Negativní PCR test ne starší než 7 dní (vystavený akreditovanou laboratoří)
 • Potvrzení o provedení očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
 • Potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 (maximálně 180 dní od PCR testu potvrzujícím onemocnění)
 • Přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.  
 • Absolvovat samotest na místě (na vlastní náklady) a prokázat se negativním výsledkem

Na děti do 6 let se tyto podmínky nevztahují.
Diváci vstupují do divadla s předepsanou ochranou dýchacích cest - respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) a dodržují min. 2 m rozestup.

 

Venkovní akce:

Prosíme diváky, na všechny OPEN AIR akce se registrujte předem. 
Registraci lze provést online na našich stránkách, webu spolupořadatelů a nebo na GoOut.cz. 
Některé akce mohou mít limitovanou kapacitu.  

 

Návštěvníci se musí prokázat elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné z podmínek:

 • Negativní AG test ne starší než 72 hodin (vystavený akreditovanou laboratoří, lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole) 
 • Negativní PCR test ne starší než 7 dní (vystavený akreditovanou laboratoří, lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole) 
 • Potvrzení o provedení očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
 • Potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 (maximálně 180 dní od PCR testu potvrzujícím onemocnění)
 • Přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.  

Na děti do 6 let se tyto podmínky nevztahují.
Návštěvníci po dobu akce mají nasazenou ochranu dýchacích cest - respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) a dodržují min. 2 m rozestup.

#tanecpraha