Podmínky návštěvy festivalových představení

Vnitřní prostory

Návštěvníci se musí prokázat elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné z podmínek:

 • Negativní AG test ne starší než 72 hodin (vystavený akreditovanou laboratoří) 
 • Negativní PCR test ne starší než 7 dní (vystavený akreditovanou laboratoří)
 • Potvrzení o provedení 1. dávky očkování před více než 22 dny (v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, případně u jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců)
 • Potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 (maximálně 180 dní od PCR testu potvrzujícím onemocnění)
 • Přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.  
 • Další variantou je:
  a) podstoupení samotestu hodinu před představení v místě akce (neumožňují však všechny festivalové scény; tuto službu nabízí v tuto chvíli divadlo PONEC)
  b) čestné prohlášení o absolvování samotestu s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami v zaměstnání, škole nebo školském zařízení

Na děti do 6 let se tyto podmínky nevztahují.
Diváci vstupují do divadla s předepsanou ochranou dýchacích cest.

 

Venkovní akce:

Prosíme diváky, na všechny festivalové OPEN AIR akce se registrujte předem. 

Registraci lze provést online na našich stránkách, webu spolupořadatelů a nebo na GoOut.cz. 
Některé akce mohou mít limitovanou kapacitu.  

Návštěvníci se musí prokázat elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné z podmínek:

 • Negativní AG test ne starší než 72 hodin (vystavený akreditovanou laboratoří) 
 • Negativní PCR test ne starší než 7 dní (vystavený akreditovanou laboratoří)
 • Potvrzení o provedení 1. dávky očkování před více než 22 dny (v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, případně u jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců)
 • Potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 (maximálně 180 dní od PCR testu potvrzujícím onemocnění)
 • Přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.  
 • Další variantou je:
  čestné prohlášení o absolvování samotestu s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami v zaměstnání, škole nebo školském zařízení

Na děti do 6 let se tyto podmínky nevztahují.
Diváci vstupují do divadla s předepsanou ochranou dýchacích cest.

#tanecpraha