Pietro Marullo (IT/BE)

 

Italský umělec působící v Bruselu, kde založil soubor INSIEME IRREALI Company. Jeho tvorba, překračující umělecké disciplíny, propojuje výtvarné a performativní umění, instalace a moderní technologie. Zaměřuje se na sociální, historická a antropologická témata. Jeho díla byla prezentována na čtyřech kontinentech na významných světových festivalech, scénách a platformách. Od roku 2015 zkoumá na antropologické a estetické úrovni pojítko mezi realitou a symbolickým jazykem. Jeho experimentální dílo WRECK patřilo k vybraným kusům platformy Aerowaves a uspělo i v programu PQ 2023.
#tanecpraha