Petr Skřivánek: HŘBITOV BEZE STÍNU

 

S čím bojujeme a co pohřbíváme?
Se suchem? S kůrovcem? S přírodou?
Sami se sebou?!

foto: Michal Barbuščák 
#tanecpraha