Máté Mészáros (HU)

 

Vystudoval Maďarskou taneční akademii (1999). Po třech letech v Szeged Contemporary Ballet pracoval v několika evropských souborech (Carte Blanche v Norsku, Lanónima Imperial ve Španělsku a Última Vez v Belgii). Po návratu do Maďarska v roce 2014 vytvořil díla Hinoki, United Space of Ambivalence,  Mechanics of Distance a Through Light. Jeho díla byla uvedená v Evropě i mimo ni. Pravidelně působí jako hostující choreograf v různých evropských tanečních a divadelních souborech a učí partneřinu. Ve svých choreografiích se soustředí na fyzikalitu. Přistupuje k tělu jako k dynamickému objektu a k prostoru jako k stále se proměňující scenérii vytvořené působením objektů, těl, zvuku a světla. 
#tanecpraha