Marš!

Site-specific projekt Marš! je pohybový dialog s konkrétním místem v blízkosti Armádního muzea Žižkov. Opírá se o majestátnost Památníku, vojenskou přesnost, vážnost a jednotu. Zároveň z něj ale čiší svoboda, volnost a všudypřítomná zeleň. A v neposlední řadě také touha umělců vnořit se po roce uvězněném v online prostoru do reálného světa a nechat promluvit vše, co v nich po celou tu dobu dřímalo. Zážitek umocňuje živá hudební produkce Jana Kasala a Šimona Veselého.

 


Po celý akademický rok jsme se setkávali v online prostředí a zabývali se především tancem utvořeným pro kameru nebo jsme diskutovali nad širšími choreografickými otázkami. Ale co je to za uměleckou tvorbu a umělecký posun či vzdělání, když ho jen simulujeme nebo o něm hovoříme, ale k přímé akci nedochází? Rozhodli jsme se aktivovat to, co v nás rok jen dřímalo. Chceme se ponořit do atmosféry konkrétního prostoru, reagovat na něj a na základě historických souvislostí i intuitivních reakcí vytvořit společně performanci, která nebude limitována žádnou technologií a bude žít v reálném prostoru! 
V důsledku  těchto potřeb a vlivem okolností jsme dospěli k rozhodnutí, že se chceme věnovat místu, se kterým chceme být v úzkém kontaktu a zároveň jeho prostřednictvím reagovat i na vzdálenější oblasti, například Národní památník na Vítkově. V site specific projektu Marš! se ocitáme na cestě, kterou lemuje zadní strana Armádního muzea Žižkov, prostor tří městských laviček a jejich malého betonového zákoutí včetně na první pohled méně výrazných prvků zvoleného místa.

Naším cílem je soustředit se na podobu tohoto místa a vycházet z jeho hlavních atributů, kterými je plocha betonové zdi lemované ostnatým drátem, cesta vinoucí se k vrcholu a běžný prostor parku - lavičky a jejich prostranství. 

Na jedné straně našeho postoje je vyzdvihnutí a upozornění na podobu námi zvoleného místa, na straně druhé reakce na podmínky, se kterými jsme se setkávali v důsledku současné pandemické situace. Představujeme náš pohled na tento prostor jako takový, pohybově ho stylizujeme a předkládáme ho jako jednotná skupina, ale i jako jednotlivci, tedy každý po svém.

Koncept, choreografie
Markéta Jandová

Účinkující
Michaela Dzurovčínová, Lucie Charouzová, Adéla Kašparová, Eva Rezová, Natálie Vacková, Jan Razima, Jan Štrachal

Hudba
Jan Kasal, Šimon Veselý

Partner
HAMU


 


Skupina kolem Markéty Jandové je formována ze současných nebo bývalých studentů taneční katedry hudební a taneční fakulty AMU. Supervizi a choreografickou ruku nad touto skupinou drží Markéta Jandová, tanečnice a choreografka, která v současné době na HAMU působí jako pedagog.

#tanecpraha