Koho jsem potkal?

Schody, jeden z častých architektonických prvků Žižkova, nabízejí otázky: Co znamená cesta dolů a co cesta vzhůru? Koho a co potkáváme? Svoji minulost nebo budoucnost? A není nejtěžší potkat sám sebe - právě v tuto chvíli? Projekt Koho jsem potkal? vychází z historie křižovatky tří městských částí zvané pražský gordický uzel, aby se paměť místa stala zdrojem jeho oživení.


Na začátku našeho hledání stojí vždy otázky a podněty, které je možné přetavit do obrazů ve spojení s konkrétním místem - v našem případě schodištěm, které je častou "figurou", prvkem nerovného Žižkova.

 

Vybrali jsme si schody, které jsou umístěné na území urbanisty nazývaném pražský gordický uzel. Toto území je v jejich pojetí ,,jedním z klíčových, ale objektivně také nejsložitějších míst Prahy." Potkává se zde královské město pražské, území památkové rezervace zapsané do světového kulturního dědictví, ale také městské památkové zóny Karlína a Žižkova. Protínají se zde křižovatky a cesty, přes které proudí denně tisíce lidí. Potkávají se zde osudy lidí, minulost a současnost.

 

Obraz schodiště pohybem proměněný v most, v koleje s pražci, v tunel, který bylo třeba prorazit, aby mohli lidé překonat hranici. Z původních hradeb se posléze stala hranice a z hranic jizvy.

Koho jsem potkal? Kdo byl ten muž? Kdo byla ta žena? 

Na koho nemohu zapomenout? Na co nemohu zapomenout?

Jaké jizvy je třeba zacelit?

Co z minulosti kráčí stále za námi?

Rám dveří...tvar v prostoru...

Odkud? Kam? Uvnitř a vně?

Co je paměť místa? A jak se projevuje v současnosti?

 

Útěk, návrat, opakovaná setkání, konflikt, radost, usmíření, nadšení, loučení, smutek, potkávám svoji minulost, minulost svých rodin.

Koncept, choreografie, režie
Eliška Vavříková, Jaroslava Šiktancová

Hudba
Dušan Navařík, František Kukula

Účinkující
Katarina Hudačková, Omar Torrico Real, Daniela Kolková, Adéla Vávrová, Anna Šefrnová, Kamila Paličková, Adéla Voldrábová, Vojtěch Bartoš

Partneři
HAMU, BodyVoiceBand 

 

   

 

#tanecpraha