Humus, to je naše

 

Místo. Vrstvy. Vnímavost nyní a dříve. Cit. Krajiny kolem nás. Dialog s betonem, struny větru a souzvuku mezi námi a vzdáleným letadlem. Plechy, hlína, špína, těla, listy, kosti. Viry, bakterie a jejich učení. Adaptace a svlékání kůže. Ztracený obzor měst, labyrint spletitých cest, volné plutí v listoví, mezi kmeny, stébly, určením. Délka: 10 minut.

Autoři a performeři: Eduard Adam Orszulik, Katarina Kadijevic 

Eduard Adam Orszulik je absolventem ostravské Janáčkovy konzervatoře a pokračuje magisterským studiem na taneční katedře pražské HAMU. Jako tanečník a choreograf již má za sebou první úspěchy, nyní přizval ke spolupráci Katarinu Kadijevic.

 

 
#tanecpraha