Ginevra Panzetti, Enrico Ticconi (IT)

 

Působí v Berlíně a Turíně. Spolupracují od roku 2008. Jejich umělecký přístup propojuje tanec, performance a vizuální umění. Věnují se do hloubky tématům historické spojitosti mezi komunikací, násilím a mocí. Pomocí starověkých obrazů vytvářejí hybridní scény a postavy na pomezí historie a současnosti. Vystudovali Akademii výtvarných umění v Římě a navštěvovali Stoà, Školu rytmického pohybu a filosofie v Ceseně. V roce 2010 se přestěhovali do Německa a věnovali se vlastním, avšak vzájemně se doplňujícím aktivitám: Ginevra studovala Intermedia Art na Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) v Lipsku a Enrico Tanec, kontext a choreografii na Inter-University Center for Dance (HZT) v Berlíně. Jejich dílo HARLEKING bylo vybráno pro evropskou platformu AEROWAVES Twenty 19, New Italian Dance (NID) Platform a Tanzplatform Deutschland 2020.
#tanecpraha