Flávia Tápias & kol. (BR)

 

Flávia Tápias je choreografka, performerka, pohybová režisérka a pedagožka současného tance, vystudovala Faculdade Angel Vianna v Brazílii. Je uměleckou ředitelkou festivalu Tápias a ředitelkou a kurátorkou mezinárodních festivalů současného tance Dança em Trânsito a Correios em Movimento, které se konají v Brazílii a ve Francii. Vyučuje techniku současného tance a choreografickou kompozici na různých mezinárodních festivalech a představeních. V posledních letech vystupovala mimo jiné v Portugalsku, Francii, Itálii, Belgii, České republice, USA a Jižní Koreji.

www.grupotapias.com
​  
#tanecpraha