Věra Ondrašíková Věra Ondrašíková ystudovala výtvarné gymnázium a poté obor choreografie na pražské AMU. Jako tanečnice se podílela na projektech českých a zahraničních choreografů. Získala cenu „The most outstanding dancer” na ...
Viktor Černický absolvoval na ateliéru Fyzického divadla v Brně. Jeho práce, často vystavěny z hledání vztahu mezi subjektivním tělem performera a objektu, se vyvíjejí do hraničních forem na pomezí tance, fyzického divadla, současné klaunérie a...
31. ročník festivalu TANEC PRAHA 2019 se uskuteční od 3. do 24. června ve více jak 20 městech ČR! Program zveřejňujeme postupně. Těšíme se na vás!  Tým TP
Eun-Me Ahn Eun-Me Ahn prošla tradiční korejskou výchovou, ale brzy vedle šamanských tradic objevila i svět Isadory Duncan a „západního“ tance. Odhodlala se pokračovat ve studiu v New Yorku a zůstala tam několik let. Byla si...
Věra Ondrašíková After graduating from the arts grammar school, Věra Ondrašíková went on to study choreography at AMU in Prague. As a dancer she has taken part in projects by Czech and foreign choreographers. She won the Most Outstanding Dancer...
Eun-Me Ahn Eun-Me Ahn had a traditional Korean upbringing, but besides shamanic traditions, she soon discovered the world of Isadora Duncan and Western dance. She decided to continue her studies in New York and stayed there for several years...
Jaro Viňarský  (1978) – tanečník, choreograf a performer, zakladateľ o.z. SKOK! V rokoch 1996 – 2001 študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave – obor choreografia baletu. Ďalej v štúdiách pokračoval v Prahe na Akademii muzických...

#tanecpraha