Toto je testovací zpráva

Informace:

Rachid Ouramdane se věnuje umělecké tvorbě od roku 1995. Je spolupracujícím umělcem Théâtre de la ville v Paříži a Bonlieu théâtre v Annecy (Francie). 

Pravidelně je zván ke spolupráci s Lyon Opera Ballet (Superstars – 2006, All around – 2014), během své rezidence na Sibiři vytvořil v roce 2010 spolu s ruským souborem Migrazia dílo Borscheviks... a true story... a v roce 2011 připravil ku příležitosti 20tého výročí britského souboru Candoco Dance Company představení s postiženými tanečníky (Looking back).

Od té doby, co založil vlastní taneční soubor L’A, se zaměřuje na pečlivý sběr materiálu ve spolupráci s filmaři či autory. Ukazuje, že umění tance může přispívat  k sociální debatě a rozvíjet v choreografii poetiku svědectví.

Vedle svých kreativních projektů pořádá rovněž mezinárodní workshopy pro umělecký výzkum ve Francii, Rumunsku, Nizozemí, Brazílii a USA. Jeho díla překračují hranici mezi uměním a dokumentem.  Od ledna 2016 řídí spolu s Yoannem Bourgeoisem CCN2 - Centre Chorégraphique National de Grenoble.